K2_DISPLAYING_ITEMS_BY_TAG кърмене

Родителите, чиито деца са имали продължителен престой в болницата, са обезпокоени за тяхното изписване. В идеалният случай, майката и бащата би трябвало да бъдат в една стая с бебето си, или най-малкото да спят в болницата, в близост до него за няколко дни и нощи до изписването, така че те да добият увереност и да се научат да се грижат за своето преждевременно родено дете. Преди изписването родителите трябва да получат съвети за храненето, добавянето на желязо и витамини, захранването, имунизациите и т.н. Те трябва да получат епикриза /една за тях и една за личния лекар/, която отразява грижите по време на изписването и нуждата от проследяване. Групи за помощ на родители на преждевременно родени деца могат да осигурят подкрепа за родителите, когато детето им е в болницата и съвети за преместването в къщи.

 

Стайна температура

Родителите трябва да знаят, че стайната температура на първо време трябва да е по-висока от тази, при която се отглеждат доносените деца, а именно 23-24 С през деня и 20-21 С през нощта. Проветряване на стаята: 3-4 пъти дневно по 10-15 минути. По това време детето да бъде в друга стая или завито по-топло и с шапчица на главата.

Къпане

Къпането на недоносеното дете трябва да става при стайна температура 24-25 С и температура на водата 38 С. Кожата му е много нежна и трябва да се къпе със специален шампоан за бебета. Нежни са и лигавиците – внимателен тоалет на уши, очи и нослето. Специалната козметика за грижа за кожата е особено полезна.

Обличане

Обличането на недоносеното не се различава особено много от това на доносените, с изключение на това, че в началото са необходими много малки размери. Използват се памперси съобразно теглото. Облеклото включва ризка от трико, камизолка, ританки, боди, терлички.

Съвети за хранене

Най-ценната храна за недоносеното е кърмата.

Майката трябва щателно да изцежда гърдите си от кърмата и да я предоставя за храна на детето, докато у него укрепне сукателният Речник рефлекс и то има вече сили да суче. Кърменето трябва да става при строго спазване на хигиенните правила.

Ако кърмата е недостатъчна или изобщо няма, трябва да се премине към смесено/изкуствено хранене. За тази цел се използват специални адаптирани млека за недоносени.

Честотата на храненията зависи от зрелостта и неврологичното състояние на детето.

Количеството храна, което трябва да приема на едно хранене зависи от теглото му и способността да поема храна. Най-често недоносеното /изписано с тегло 2500 г/, трябва да получава на един прием около 80-90 мл кърма/адаптирано мляко. Особено важен показател е наддаването на тегло. Ако недоносеното на първо време наддава поне 180г, а по-късно 150г на седмица, това означава, кърмата е достатъчна.

Интервали на кърмене: 3-4 часови интервали между храненията са обикновено нужни по време на изписването от болницата. Интервалите на хранене зависят и от това как детето наддава. При недостатъчно наддаване храненето трябва да бъде 8 пъти, през 2,5 часови интервали. За други оптимален хранителен режим е 7 пъти през 3 часа, а за трети – 6 пъти през 3-4 часа.

Разходка

Извеждането на разходка трябва да започне при тегло не по-ниско от 2500 г, след навършване на 1 месечна възраст и при температура на въздуха не по-ниска от + 10 С. Детето да е добре облечено и завито през хладните сезони.

През есента, зимата и пролетта – да се извежда по обяд, а през лятото – до 10ч. и след 16ч. Продължителност на разходката в началото да бъде 5-10 минути и постепенно се увеличава, за да достигне няколко часа.

Масаж и гимнастика

Масажът и гимнастиката трябва да се провеждат по същия ред, както при доносените, но едва тогава когато недоносеното дете достигне 4000 г. Те трябва да бъдат съобразени със степента на нервно психическото му развитие.

Имунизации

Задължителните имунизации след раждането в ННО са: противохепатитна и БЦЖ ваксини.

Хепатит В имунизацията при деца с рождено тегло под 2000г обикновено се отлага до 1 месец или преди изписването. Родените с тегло под 1000г могат да бъдат имунизирани, когато достигнат минимум 2000г. или на 2 месечна възраст. БЦЖ ваксинирането се извършва най-рано при достигане тегло 2000г.

Имунизационният календар при здрави с лека степен недоносеност деца е същият както при доносените. В останалите случаи, те се провеждат на 3 месечна коригирана възраст. Противопоказания за имунизации са:

1. Фебрилно състояние.

2. Остро инфекциозно заболяване.

3. Исхемични, хеморагични, възпалителни, травматични увреждания на ЦНС.

4. Недоносеност: при ИВК /интравентрикуларен кръвоизлив/ имунизации след 6 месечна възраст. Деца с висок риск /родени с тегло под 1500г./ се освобождават от имунизации до навършване на 6 месечна коригирана възраст. Недоносени с клиника на Речник неонатален Речник сепсис не се имунизират до 6 месечна възраст. При деца с БПД се освобождават от имунизация с ДТК до 1 годишна възраст. Тук препоръчително е прилагането на Речник Синагис по съответна схема.

Родителите на недоносените деца трябва да знаят още:

1. Недоносеното дете е много по-застрашено от инфекции, поради по-слабите му съпротивителни сили срещу тях. Да се избягва всякакъв контакт и с най-леко болни /братче, сестриче с хрема/, тъй като лекото за възрастните може да се окаже фатално за недоносеното дете. Ако майката е болна от остра инфекция на ГДП трябва да носи маска не само по време на кърмене, а непрекъснато, когато е в контакт с бебето.

2. Недоносените боледуват по-често от Речник рахит, отколкото доносените, въпреки профилактичните мерки. Профилактиката с витамин Д започва още в Родилното заведение/отделение за недоносени. Ако там не е проведена, веднага след изписване трябва да се започне Вигантол по 1 капка сутрин на гладно с лъжичка с кърма/мляко. Профилактично витамин Д трябва да се дава и през есента, зимата и пролетта на втората година от живота на недоносеното дете.

3. Скоро след раждането често се развива т. нар. физиологична Речник анемия. Тя се дължи на липсата на желязо, което се отлага в депата на плода през последните месеци на бременността. Първа изява на тази анемия може да бъде безапетитие, а едва в последствие да се развие бледост по кожата и лигавиците. Анемията е най-силно изразена към 3-6 месец. Необходимо е да се следят периодично хемоглобин, хематокрит и при нужда да се дават железни препарати. Най-често преждевременно родените деца се нуждаят от допълнително желязо от 3 месечна възраст.

4. Витамини: преждевременно родените и болни деца се нуждаят от допълнително витамини. Мултивитаминни препарати могат да се започнат от 3-4 седмица от живота и да продължат до 6-12 месечна възраст.

5. Физическото развитие на недоносените е в зависимост от теглото при раждане. Деца родени с тегло 2000-2500г, обикновено настигат връстниците си на тегло и ръст до края на първата година от живота. При рождено тегло под 1200г. и особено под 1000г., могат да останат години наред /дори до пубертета/ по-дребни на ръст и тегло.

Проследяване на преждевременно новородените деца:

Личният лекар трябва да проследява растежа на преждевременно родените и високо рискови деца през първата година от живота и да представя графически теглото, ръста и обиколка на главата. Употребата на диаграми позволява точната преценка на тези важни показатели на физическото развитие.

При оценяване на растежа на тези деца винаги трябва да се има в предвид броя на седмиците на недоносеност. Растежът и развитието се оценяват спрямо коригираната възраст.

Коригирана възраст = постнатална възраст-брой седмици на недоносеност. За новородени в 28г.с. и по-малки корекцията да продължи до 4 години, за тези 29-30г.с. до 2 години, за 32-34 г.с. до 1 година, а за онези над 35г.с. не се прави корекция на гестационната възраст.

Растеж: здравите недоносени, които съответстват на гестацион. възраст би трябвало да растат със същата скорост както доносените деца: което е да достигнат рожденото тегло на 2 седмична възраст и след това да нарастват, така че, на термина бебето да е с тегло, близко до очакваното за доносено. При проследяване на дължината, теглото и обиколката на главата да бъдат около или малко под 50-я персантил.

Растежът на обиколката на главата често е трудно да бъде интерпретиран при тези деца. Това отчасти се дължи на скафоцефалната форма на главата. След 3-4 седмици след раждането, растежа на обиколката на главата е субоптимална - около 0,2см/седмица. След това следва период на бързо нарастване с около 1см/седмица за 1-2 месеца. Главата след това расте с нормална скорост от 1см/месец, за първите 6 месеца и след това 0,5см/месец, до края на първата година.

Опорните точки в развитието могат да се разделят на 4 групи:

1. Социални.

2. Реч и говор.

3. Моторно развитие.

4. Финна моторика.

При лека степен недоносеност и без усложнения протекъл неонатален период, психическото развитие на първо време може да бъде малко забавено, но скоро децата достигат връстниците си.

При екстемна недоносеност има тенденция да достигнат по-ниски нива на физическо и интелектуално развитие: по-нисък QI, намалена училищна успеваемост, дефицит на внимание, хиперреактивност и др., но това в не важи за всички.

Бъдете оптимисти! По-голяма част от недоносените имат високо качество на живот и са по-малко склонни към рисково поведение, алкохолизъм и употреба на наркотици.

И отново ще припомня, че Исак Нютон, Чарлз Дарвин, Виктор Юго, Наполеон Бонапарт и Волтер са били недоносени деца.

Д-р Таня Праматарова - неонатолог
ННО - МБАЛ „ Д-р Ив. Селимински"
гр. Сливен

Снимка: http://cloudberrybaby.com

 

 

 

 

K2_PUBLISHED_IN Статии
K2_DATE_FORMAT_LC2

Захранване

Изборът на подходящо време за въвеждане на твърди храни е спорен въпрос в продължение на векове. Дори към момента съществуват две напълно противоположни школи в педиатрията. Т.нар. стара руска школа на захранване препоръчва даване на плодов сок от третия месец на бебето и в България все още има педиатри, които се придържат към тази схема. Според съвременните препоръки за захранване на Световната Здравна Организация, захранването трябва да започне около шестия месец на бебето и не по-рано от четвъртия.

Кърмата е оптималният източник на хранителни вещества за недоносеното бебе. Тя съдържа ценни вещества като антитела, хормони, ензими, които са жизненоважни за недоносените. Кърмата се усвоява по-лесно от всяко друго мляко, което не е без значение, тъй като храносмилателната система на недоносените е все още незряла. Световната Здравна Организация препоръчва за бебета до шестмесечна възраст изключителното кърмене (т.е. прием единствено и само на кърма). Ако кърменето е неуспешно или пък не желаете да кърмите поради други причини, вече има добри заместители на кърмата - специални адаптирани млека за недоносени, които са допълнително обогатени с ценни за недоносеното бебе вещества.

Въвеждането на твърда храна в менюто на недоносеното бебе е препоръчително да се започне спрямо коригираната му възраст. Въпреки това тук няма правила и е важно да се ръководите от обективното състояние и развитие на детето. Твърде рано, т.е. преди 16-тата седмица от раждането на бебето, захранването може да повиши риска от алергия и храносмилателни проблеми, защото храносмилателната система все още е незряла. Повечето бебета все още нямат добър контрол върху езика и мускулите на устата. Вместо да поглъщат храната, те бутат с езиче срещу лъжицата и храната. Този Речник рефлекс за бутане помага на бебетата при кърмене и пиене от шише, но е знак, че за захранване все още е рано. Повечето бебета губят този рефлекс около 4-тия си месец, но е възможно да стане и по-късно.

Твърде късното въвеждане на твърда храна (след 7-10 месеца от раждането на бебето) може да доведе до съпротива у бебето да приема в устата си нещо различно от мляко. Късното захранване увеличава риска от Речник анемия, тъй като бебето се ражда със запаси от желязо, които ще му стигнат до около шестия месец, а след това вече трябва да си ги набави чрез храната.

Ако Вашето бебе е преждевременно родено и откривате неговото поведение в следните подточки, значи е готово за захранване:

 • Може да стои седнало в столчето за хранене или самостоятелно;
 • Може да държи главата си добре изправена;
 • Проявява интерес към храната;
 • Навежда се към храната, когато му се предлага и отваря уста;
 • Може да яде от лъжица;
 • Не изплюва веднага храната, въпреки че за някои недоносени бебета това не винаги е надежден индикатор, особено ако другите фактори показват, че бебето е готово;
 • Съкращава интервалите между кърменията и очевидно млякото не е достатъчно да задоволи апетита му.

Показателите, които могат да ви подскажат дали бебето е готово за захранване са различни и до известна степен разтегливи понятия. От гледна точка на физическото развитие е важно бебето да тежи повече от 5 кг; когато е поставено по корем може да държи главата си изправена, да стои на лакти, да се изправя на ръце с изправени лакти (Някои недоносени не могат да правят това добре, но пък отговарят на другите условия), стои седнало с малко помощ, посяга към играчки. Развитието на добрия контрол върху тялото и главата подпомага усъвършенстването на уменията за хранене.

По отношение на сетивното развитие: Бебето слага ръце и играчки често и лесно в устата си, изследва пръстите, палците и юмруците си с голям интерес. Бебето търси важна информация относно текстурата на храната и усъвършенства приемането на храната в предната част на устата. За да подпомогнете сетивното развитие, дайте на бебето играчки и му осигурете различни усещания за устата. Това подготвя устата на детето за различните текстури на твърдата храна и приемането на лъжицата.

Движенията на устатата и езика постепенно се подобряват, дъвкателните способности еволюират и храненето се усъвършенства с времето. Бебето приема добре храната, не я плюе, развива уменията си за изтласкване на храната от предната част на устата към задната част, дъвкателните способности стават все по-добри.

Преждевременно родените бебета имат по-ниски запаси от желязо при раждането спрямо доносените, следователно по-висок риск от дефицит на желязо. Желязото е необходимо за образуването на червените кръвни клетки, които пренасят кислород в тялото. Също така то играе важна роля за имунитета, развитието на мозъка и растежа. Бебетата, които имат недостиг на желязо изглеждат изморени, слаби, бледи, без желание за игра. Ниски нива на желязо в организма могат да доведат до анемия. При децата недостигът на желязо може да окаже неблагоприятно въздействие върху развитието на мозъка. Може също така да доведе до деформация и чупливост на ноктите, да влоши общото здравословно състояние като понижи имунитета и увеличи податливостта към инфекции. За да се подобри нивото на желязото в кръвта, бебетата имат нужда от разнообразни храни с високо съдържание на желязо всеки ден.

Кои са най-добрите източници на желязо?

 • Червени меса като телешко и агнешко;
 • Черен дроб, бъбреци, пастет;
 • Пиле (не е толкова богато на желязо);
 • Свинско, риба, миди (на по-късен етап), морските дарове (стриди, сьомга, скариди, октопод са с много високо съдържание на желязо);
 • Студени меса – шунка, филе.

Освен месата, опитайте и други храни, които съдържат желязо:

 • Зърнени закуски с добавено желязо (проверете етикета);
 • Зелени зеленчуци като спанак, магданоз, броколи, зеле;
 • Ряпа;
 • Яйца;
 • Плодове (портокал, грейпфрут, киви, ягоди).

Витамин C е от особено значение за абсорбирането на желязо в организма. Включете богати на витамин C храни, като плодове (най-вече шипки, също така цитрусови, киви, ягоди), зеленчуци (най-вече домати, броколи, чушки, картофи, карфиол). Например сервирайте зеленчуци или салата с основното ядене, плодове за десерт, добавете портокалов сок в пюрираните зеленчуци на бебето. Витамин C може да се разруши от термична обработка или при продължително съхранение на храните, така че е добре храните, които могат да бъдат давани в суров вид на бебето, да не се подлагат на топлинна обработка.

K2_PUBLISHED_IN Хранене

Казвам Нина и съм майки на прекрасните близнаци Мартин и Йоана. Те са смисъла на нашия живот, една сбъдната мечта, за която чакахме почти 11 години да се случи.
Дълго време ни отне за да разберем, че не можем да имаме деца по нормалния начин, след много ходене по лекари, болници, клиники, ние намерихме нашия доктор в лицето на д-р Стаменов. За нас той не е само лекар, а човекът който ни направи щастливи, който ни накара да повярваме, че чудесата се случват. Но тогава не знаехме, че пътят по който трябва да минем ще бъде толкова труден, тежък, трънлив...пропит с много мъка, сълзи и болка. След много разговори, прегледи, изследвания решихме да пробваме и започнахме с ИКСИ. За наше щастие се получи още първият път. След няколко седмици ни казаха, че чакаме две момиченца. Нямаше по-голяма радост за моя мъж, бъдещ татко на две девойки. Ходехме често на прегледи, гледахме как малките девойки ритат, как се опитват да общуват с нас. За начало си имах една спокойна и прекрасна бременност. Един ден, бях в началото на 21 г.с. на поредният преглед един лекар ни каза, че водите на едното бебе са по-малко.

Изпаднах в ужас, как така, какво ще стане сега? Какво следва? Приеха ме в билница, бях в началото на 23 г.с. Лежах плътно цели две седмици. Непрекъснато ми влизаха какви ли не лекарства, атибиотици, през няколко дни правих прегледи, изследвания. Но явно съдбата беше решила друго и в началото на 25 г.с. водите на едната бебка се пукнаха и след 22 часови болезнени контрацкии аз родих по нормалне начин двете си бебета. Разбира се, не чух веселата песничка "Честит рожден ден", защото около мен по-скоро се суетяха лекари и неонатолози, които се опитваха да спасят двете бебета, родени в толкова ранна седмица и толкова рискови. Бяха много малки, едната бебка беше само 680 гр. а, другата 730 гр. Голяма дата 9 септември, няма що... В началото бях толкова изплашена, че дори не мислих дали са живи или не, отказвах да отида да ги видя. За мен някак си всичко беше приключило. Явно всичко е било плод на стреса, на шока който изживявах. След няколко часа съпругът ми дойде и каза, че е бил при тях. Че са малки, сладки и ме чакат да отида да ги видя.

До тогава не бях стъпвала в Неонатологичен интензивен сектор, кувьози, малки бебета, апарати. Но никога няма да ги забравя, моите две прекрасни кукли, бяха в един кувьоз, едната беше с розова шапка, а другата с бяла. Малки, сладки, целите в маркучета, прикачени към някакви машини, които на мен тогава не ми говориха нищо. При мен дойде д-р Масларска, завеждаща Неонатологичното отделение на болница Токуда и ми каза, че бебетата са в много критично състояние, много незряли  и че първите 72 часа за жизнено важни. На 11 септември ни се обадиха да отидем до болницата, не беше в часа за свиждането и наистина много се уплашихме. По-малката бебка не беше издържала, беше си отишла. Плаках много, като че ли не съм я имала за два дни, а за две години. Прибрахме се съкрушени у дома. Но си казахме, имаме още една бебка, трябва да сме силни за нея. Минаха седем дни и ни разрешиха да я кръстим. Дадохме й името Александра. Тя се бори много, всеки ден ходих при нея да я виждам, говорих й, тя започна да расте, постепенно махнаха тръбите, но тя все още се нуждаеше от кислород. Дробчето не се развиваше и след време се потвърди, че тя е с Бронхопулмонална Речник дисплазия, последен стадий, най-рисковия. Решихме да пробваме лечение в чужбина,открихме клиника в Израел и от тук започнаха истинските мъки. За няколко дни трябваше да се преведе огромна сума пари, да намерим  превоз или начин детето да бъде закарано до там. Оказа се, че в България няма въздушна линейка и ние сами трябваше да намерим и наемем такава. Удоволсвието струваше страшно много пари, но аз исках да дам последен шанс на Алекс, за да може тя да живее. Всичко се случи през февруари месец, вторник вечерта. д-р Масларска беше уредила полицейски ескорт до летището, закарахме я, изчакахме самолета и след като лекарите дойдоха установиха, че тя е в много критично състояние и има голям риск да бъде превозена и че може да почине още в самолета. Беше интубирана, а за целта трябваше да мине на амбу, за да може да лети. След 3 часова борба и разправии, върнахме детето обратно в болницата, където тя вече беше в много критично състояние. На следващият ден знаехме вече, че се влошава, бяха й включени няколко антибиотика.

В петък ни се обадиха сутринта и ни помолиха да отидем и да си вземем сбогом с нея. Гледката беше потресаваща. Няма да излъжа, че моя мъж остаря с 10 год пред очите ми. Шокът за него беше огромен. Седях и я гледах, погалих я, виждах послените искрици живот в очите й. Помилвах я за последно и й позволих да си отиде. Нямаше смисъл вече да се мъчи. Прибрахме се у дома и зачакахме най-ужасното телефонно обаждане. То дойде в 17ч. Сърчицето й беше спряло. Алекс живя 5 месеца и 11 дена.


Плаках няколко дни, вдигнах глава и реших, че няма да се откажа. Заради нея и нейната сестричка аз трябваше да продължа напред.
2010 год видях положителния тест за втори път. Беше ме ужасно страх, всяка минута се молех и треперех дали всичко ще е наред. Този път чакахме момче и момиче.
Минаха няколко месеца, прокървих, лежах 30 дни в болница на легло, само и само всичко да е наред с моите бебета. След 6 месец се поусокоих. За съжление този път в 25 г.с. загубих майка си. Белодробна Речник емболия. Тя като че ли спаси моите бебета, и вместо да загубя тях, Той взе нея. Мина 9 сепетемви и вече бях уверена, че всичко ще е наред. Да, но на 10  с/у 11 септември единия мехур се спука. Беше 01ч през нощта, но сега бях в 29 г.с. и 4 дни. Да, отново беше рано, но някак си бяхме се подготвили, с кортикостероиди, с антибиотично лечение. Обадих се на моята лекарка, д-р Колева, жената която ни помогна тази бременност да стигне толкова напред и й казах, че водите са ми изтекли. Веднага ме приеха в Токуда болница където се опитаха да спрат раждането поне с няколко часа, а ако е възможно и с няколко дена. Но, уви, децата не мислеха така. Оказа се, че Марти си е спукал мехура, човекът просто е искал вече да излиза.

И така на 11 септември в 11.05 първи проплака Марти, тежеше 1170 гр, а в 11.06ч проплака и Йоанка, която тежеше само 930гр. Малко преди да започне секциото д-р Масларска дойде до мен и ми стисна ръката, знаех, че сме в най-добрите ръце  и че всичко ще бъде наред. Лежах в една стая с още 3 майки, чиито деца бяха непрекъснато до тях. А аз бях сама, лежах и мсилих за Йоанка и Марти, как са, добре ли са. Гърдите ми протекоха, слезе и кърмата, а аз нямах дете за да го сложа да суче. Започнах да давам кърма от 4 ден на раждането им. Това се превърна във моя фикс идея и знаех, че е изключително важно за Марти и Йо. Ходех на свиждане всеки ден, говорих им, галех ги, но никога не си позволявах да плача до кувьоза. Не може едни малки бебета, които нямат един килограм да са по-силни от нас. Те се бореха, те даваха всичко от себе си.

Лека-полека виждах как растат, трупат грамчета и ето че дойде деня в който с Марти се гушнахме за първи път. Сложих го на гърда и нямаше по-голямо удоволствие да видя как сви ръчички и засука. Йо се развиваше малко по-бавно, при нея имаше малко повече проблеми. Помня денят в кой д-р Масларска ни каза, че утре можем да си заведем Марти у дома, бяхме толкова радостни, но и шокирани, как ли щяхме да се справим.. И така след 81 дена прекарани в Неонатологията на болница Токуда, на 30 ноември Марти си дойде у дома, а за наша радост Йо само 4 дни след него. От тогава нашата къща е изпълнена с детски смях и сълзи, а нашия живот с нещо смислено и уникално, нашите две прекрасни деца.

7


Минавайки през всичко това осъзнах, че да си майка на недоносено бебе звучи страшно. Ние не сме запознати с термина " недоносено бебе", никой не ни казва какво може да се случи, какво да очакваме, как да се държим. Никой не ни дава сила и надежда. За това реших да основа тази Фондация, за да помагам на всички Вас, които сте се или ще се сблъскате с проблема недоносено бебе. Но искам да Ви кажа, че нашите бебета са уникални, те са Дар Божи. А ние трябва да сме силни и да вярваме, да сме до тях и да им дадем най-доброто от себе си. Защото те го заслужават.

K2_PUBLISHED_IN Вашите истории

Според Американския център за контрол на заболеваемостта цезаровите сечения в САЩ са достигнали рекорден брой. Между 1996 и 2007 година те са се увеличили от 21% до рекордните 32%. Приблизително за същия период броят на вагиналните раждания след секцио е намалял от 28% до 8,5%. Световната здравна организация препоръчва цезаровите сечения да са не повече от 10-15% от всички раждания.

Във времената, когато основателите на Ла Лече Лига са били с малки деца, на майките понякога са казвали, че кърменето след секцио е невъзможно. Сега разбира се знаем, че това не е вярно, но истината е, че кърменето след секцио има своите предизвикателства, които могат да затруднят майките, имащи желание да кърмят.

Какви са тези предизвикателства? Линда Смит, в книгата си „Влиянието на родилните практики върху кърменето“, цитира едно изследване, според което секциото може да повлияе на кърменето по следните начини:

 • Значително забавяне на първото кърмене;
 • Увеличен риск от отделяне на бебето от майката след раждането и увеличен риск от прием на бебето в интензивно отделение;
 • Забавяне на зрялото мляко (слизане на млякото);
 • За бебетата: променени сукателни модели, намалени неврологични реакции през първите два дни, риск от респираторни проблеми при бебета, родени със секцио без родилен процес, задъхване, ниска кръвна захар, повишен риск от инфекции, при бебета, родени със секцио преди 39 гестационна седмица;
 • За майките: по-дълго и болезнено възстановяване, по-ниски нива на окситоцин и пролактин веднага след раждането, увеличен риск от усложнения и инфекции, по-високи нива на безпокойство и стрес, по-висок риск от приемане на притеснителни лекарства;
 • При планирано секцио без родилен процес – намален брой ендорфини при бебето и по-малко ендорфини (които действат като обезболяващи) в кърмата.

И вероятно като последица от това, изследванията показват, че майки, които са родили секцио:

 1. По-вероятно ще спрат да кърмят през първите две седмици след раждането
 2. По-вероятно вече няма да кърмят два месеца след раждането

Цезаровото сечение само по себе си не е капан за кърмачки и без съмнение понякога е необходимо за здравето на майката и/или бебето.

Но родилните практики, които водят до рекордни нива на цезарово сечение – практики като планирано секцио и отказ от възможността за вагинално раждане след секцио – наистина представляват институционални бариери за успеха на кърмачките.

Добрата новина е, че с точната подкрепа много майки могат да преодолеят тези предизвикателства и да кърмят както искат.

Вашето раждане беше с цезарово сечение? Повлия ли това на кърменето ви?

 

Източник: http://www.bestforbabes.org/booby-traps-series-the-c-section-rate-is-at-a-record-high-what-does-that-mean-for-breastfeeding
Превод: Веселка Дойчинова
Снимка: http://alternativebirthservices.blogspot.com

 

 

K2_PUBLISHED_IN Хранене

Бебешките колики са характерни за кърмачетата до 4 месечна възраст и представляват необяснимо периодично неспокойствие и плач на бебето. Смята се, че те не са здравословен проблем за бебето. Срещат се в 10-25% от всички новородени. Обикновено започват около 3 седмична възраст, най-често са към 6 седмична възраст, след което постепенно намаляват и изчезват към 3-4 месечна възраст.

Крясъците и плачът могат да са понякога ежедневни и с продължителност до 2-3 часа. Бебетата изглеждат страдащи и трудно утешими. Между тези периоди обикновено изглеждат много добре. Често имат доста газове. Коремчето е по-опънато при плач, присвиват краката си към него.

Не е ясна точната причина за бебешките колики. Възможни са няколко обяснения:

1. Ако кърмите бебето си и неспокойствието му се появява след като вие сте консумирали определена храна, разумно е да не консумирате повече тази храна.

2. Известно е също така, че коликите се срещат по-често при деца, родени и кърмени от майки, които пушат. Спирането на тютюнопушенето е добър начин за предпазване от колики.

3. Затруднена моторика на червата. Спазмите на червата са една от причините за коликите, но също така и повишаването на налягането в ректума. Несъвършената функция на червата на малките бебета често е в основата на това явление, което изчезва спонтанно.

4. Особености на храненето в кърмаческа възраст и колики.

Честотата на коликите е еднаква при кърмените и хранени с адаптирано мляко.Причината за болката е акумулирането на газове в червата, които са резултат на:

а/ Поглъщане на въздух по време на кърменето /поради едновременното гълтане и Речник дишане/, което е един от основните източници на газовете в червата.

б/ Образуване на газове става и в червата, поради бактериалната дейност при трансформиране на лактазата от млякото.

5. Медицински проблеми често са причина за неспокойствие и плач, но обикновено в тези случаи децата плачат и са неспокойни през целия ден. Болестна причина трябва да бъде изключена чрез осъществяване на лекарска консултация. Ако плача и неспокойствието на бебетата се наблюдават по време на храненето или непосредствено след хранене причината най-вероятно е връщането на храната от стомаха към хранопровода /рефлуксен Речник езофагит/.

Алергия към белтъка на кравето мляко може да се подозира ако плача започва около 30-60 минути след храненето и вашето дете освен неспокойствие има повръщане, диария и не наддава добре на тегло.

Диагностика на коликите при бебетата:
Първо
: Да се установи възрастта на бебето.
Второ: Да бъдат изключени други заболявания: инфекции, констипация /запек/, гастроезофагеален Речник рефлукс и др.
Трето: Да се установят симптомите: плач, раздразнителност, безспокойство, стискане на юмручета, свиване или изпъване на крайниците, подуване на корема и изпускане на газове

Алгоритъм на съвременния подход към диференциалната диагностика на бебешките колики:

1. Има ли някаква органична причина за симптомите на бебето?

Да – консултация с гастроентеролог за следващо мнение относно етиологията.
Не – 24 часово хранене с лактозно инкубирано мляко или адаптирано мляко:

2. Повлияват ли се коликите?

Да – бебето се храни 3 месеца с лактазно обработено мляко, след което дозата се намалява за 7 дни – как реагира? При повторни прояви на симптомите се обърнете се към специалист.
Не – бебето преминава към ниско алергогенно хранене – как реагира? При неповлияване – консултация с гастроентеролог. При повлияване – продължава се с ниско алергогенно хранене.

Първа стъпка: Ако при прегледа се намери наличието на органична причина за поведението на бебето, да се потърси специалист гастроентеролог. Ако няма, да се приложи скрининг с лактаза.

Втора стъпка: 24 часово хранене с добавена към кърмата или адаптираното мляко лактаза – 4 капки към всяко хранене. При кърмени бебета се добавят в първите 15 мл кърма, съдържаща повече лактоза, при адаптирани млека – 15-30 минути преди началото на храненето в шишето с млякото.

• Симптомите отминават за 24 часа – коликите се дължат на временен недостиг на лактаза. Продължава се с „лактазната обработка на млякото” до 3-я месец, след което дозата се намалява за 7 дни, за да се удостовери, че лечението не е маскирало трайна лактазна непоносимост.

• Симптомите не отминават за 24 часа – преминава се към ниско алергогенно хранене след консултация с гастроентеролог.

Трета стъпка: Ниското алергогенно хранене продължава, като може да се премине и на безлактозно мляко, което води до спиране на кърменето, стопиране на физиологичната лактазна активност в периода на функционалното развитие на тънките черва.

Практически препоръки за лечение на коликите:

1. Добрата информираност за доброкачествения и преходен характер на това състояние ще ви помогне, за да не се допусне порочния кръг за вземане на бебето на ръце при всяко неспокойствие и плач.

2. Прекъсвайте кърменето неколкократно, за да отделя /чрез уригване/ поетият въздух и той да не се събира в голямо количество в стомаха и червата.

3. Диетични мерки: при съмнение, че е затруднен метаболизма на лактазата и от там – увеличено образуване на газове, предложете на детето си мляко без лактаза след консултация с лекар.

4. Измерете температурата.

5. Сменете пелената.

6. Прегърнете го, полюлейте го.

7. Направете масаж на корема.

8. Направете му топла вана.

9. Попейте му, пуснете музика с приятни ритми.

10. Използвайте биберон.

11. Използвани у нас медикаменти за облекчаване на коликите са: Espumisan, SAB simplex, Colief, Infacol и др.

Нито една от тези мерки не важи за всички деца, но вие можете да откриете една или две, които успокояват вашето бебе и това може да внесе спокойствие за бебето и семейството ви. Ако нито една от тях не помогне, оставете бебето в леглото и го оставете да плаче за малко. Ако не се успокои за 10-15 мин. и плача му се усилва, а не намалява, вземете го на ръце и го успокойте.

Всяко дете е различно, независимо и уникално.

Д-р Таня Праматарова - неонатолог
ННО - МБАЛ „ Д-р Ив. Селимински"
гр. Сливен

Снимка: интернет

 

 

K2_PUBLISHED_IN Статии

Примерна схема, разработена от експертите на FLORIDAS DEPARTMENT HEALTH от раждането до 6-я месец

Кърмене:

 1. От раждането до 2-я месец: кърма при поискване - средно 8 до 12 кърмения на ден.
 2. От 2-ия до 4-ия месец: кърма при поискване – средно 8 до 10 кърмения на ден.
 3. От 4-ия до 6-ия месец: кърма при поискване – средно 6 до 8 кърмения на ден.

Ако бебето не се кърми – хранене с мляко за кърмачета!

Количества

1. От раждането до 1-ия месец: 60-90 мл мляко на прием, 8 до 12 хранения на ден.

2. От 1-ия до 4-ия месец: 120-180 мл мляко на прием, 6 до 8 хранения на ден.

3. От 4-ия до 6-ия месец:150-240 мл мляко на прием, 5 до 6 хранения на ден.

Здравите бебета до 6 месеца не се нуждаят от допълнително вода.

Време за захранване: За кърмените бебета: около 6-я месец. За хранените с адаптирани млека: от 4-я до 6-я месец, индивидуално по преценка от лекар.

 

Примерна схема за хранене от 6-я месец до 8-я месец.

Кърмене, мляко за кърмачета:

 1. Кърма – средно 4 до 5 кърмения на ден.
 2. Ако бебето не се кърми – хранене с млечна формула/ мляко за кърмачета!/.
 3. 180 до 240 мл мляко за кърмачета на прием, 4 до 5 хранения на ден.

Захранващи храни:

1. Зърнени храни: Обогатени с желязо зърнени каши /оризова, ечемична, овесена/, в количество 4 до 8 супени лъжици на ден.

2. Зеленчуци, картофи: Моркови и други зеленчуци / карфиол, чушка, домати и др./, картофи – под форма на пюре, в количество 4 до 8 с. л. на ден.

3. Плодове: Ябълки, круши и др.- под форма на пюре, в количество 4 до 8 с.л. на ден.

4. Храни, богати на белтък: Крехко постно червено месо / телешко, заешко, агнешко/, пиле, пуйка, риба, яйчен жълтък, бобови храни / леща, лющен фасул/ - добре сварени, под форма на пюре, в количество 1 до 6 с. л./дн.

5. 100% плодов или зеленчуков сок: Прясно изцеден, в количество 60 до 100 мл на ден в чашка /не в шише/. Да се започне с ябълков сок. Сокът от грозде трябва да се разрежда с малко вода.

6. Вода: От 120 до 240 мл на ден.

 

Примерна схема за хранене от 8-я до 10-я месец:

Кърмене, мляко за кърмачета:

 1. Кърма - средно 3 до 4 кърмения на ден.
 2. Ако бебето не се кърми – хранене с млечна формула!
 3. 180 до 240 мл мляко за кърмачета на прием, 3 до 4 хранения на ден.

Захранващи храни:

1. Зърнени храни: Обогатени с желязо зърнени каши/ оризова, ечемична, овесена, пшеничена, зърнена смес/, в количество 4 до 8 с. л. на ден.

2. Зеленчуци, картофи: Моркови и други зеленчуци, картофи – под формата на пюре или намачкани, в количество 4 до 8 с. л. на ден, леко сварени зеленчуци на парченца за хранене с пръсти.

3. Плодове:Ябълки, круши и др. – меки, обелени / за хранене с пръсти/ или намачкани, в количество 4 до 8 с.л. на ден.

4. Храни, богати на белтък: Крехко червено месо, пиле, пуйка, риба, яйчен жълтък, лющен фасул, леща, грах – добре сварени, под форма на пюре, в количество 1 до 6 супени лъжици на ден.

5. 100% плодов или зеленчуков сок: Прясно изцеден, в количество 90 – 120 мл на ден в чашка.

6. Кисело мляко или меко обезсолено сирене: В много малко количество.

7. Храни за ядене с пръсти: Сухари, корички хляб, парченце питка, парченца меки и обелени плодове/ банан, круша, праскова, пъпеш/, парченца леко сварени зеленчуци/ моркови, зелен боб, карфиол, тиквичка/ и др.

8. Вода: от 120 до 240 мл на ден.

 

Примерна схема за хранене от 10-я до 12-я месец:

Кърмене, мляко за кърмачета:

 1. Кърма – средно 3-4 кърмения на ден.
 2. Ако бебето не се кърми – хранене с млечна формула /мляко за кърмачета!/.
 3. 180 до 240 мл мляко за кърмачета на прием. 3 до 4 хранения на ден.

Захранващи храни:

1. Зърнени храни: Обогатени с желязо зърнени каши / оризова, ечемична, овесена, пшенична, зърнена смес/ в количество 4 до 8 с.л. на ден.

2. Зеленчуци и картофи: Моркови и други зеленчуци, картофи – сварени, накълцани, в количество 6 до 8 с.л./дн, леко сварени зеленчуци на парченца за хранене с пръсти.

3. Плодове: Ябълки, круши и др. – меки, могат да не бъдат обелени, на парченца за хранене с пръсти или накълцани в количество 6 до 8 с.л. на ден.

4. Храни, богати на белтък: Крехко месо, пиле, пуйка, риба, яйчен жълтък, лющен фасул, леща, грах – добре сварени, под форма на пюре / месата е по-добре вече да бъдат смлени/, в количество 2 до 8 с.л. на ден.

5. 100% плодов или зеленчуков сок: Прясно изцеден, в количество 90-120 мл на ден в чашка.

6. Кисело мляко или меко обезсолено сирене – в малко количество.

7. Храни за ядене с пръсти: Сухари, корички хляб, парченце питка, парченца меки обелени плодове и леко сварени зеленчуци и др. – 2 -3 пъти дневно.

8. Вода: от 120 -240 мл на ден.

 

Примерна схема, разработена от експертите на Световната здравна организация.

 

Примерна схема за хранене от раждането до 4 месеца:

Кърмене:

 1. Кърма при поискване – средно 8 до 12 кърмения на ден.
 2. Ако бебето не се кърми – хранене с мляко за кърмачета.
 3. 108 ккал/кг АМ мляко за кърмачета на ден.

Примерна схема за хранене от 4 до 6 месеца:

Кърмене:

 1. Кърма при поискване – 5 и повече кърмения на ден.
 2. Ако бебето не се кърми – хранене с обогатено с желязо мляко за кърмачета.
 3. 108 ккал/кг ТМ мляко за кърмачета на ден.

Захранващи храни:

1. Зърнени храни:Обогатени с желязо зърнени каши /оризова, ечемичена, овесена/, в количество 1 до 2 с.л. на ден.

2. Зеленчуци: Моркови и други зеленчуци/ карфиол, чушки, домати/, картофи – под форма на пюре, в количество 1 до 2 с.л. на ден.

3. Плодове: Ябълки, круши и др. – прясно изцедени сокове или под форма на пюре, в количество 1 до 2 с.л. на ден.

4. Храни, богати на белтък: Крехко постно червено месо, пиле, пуйка, яйчен жълтък, бобови храни – добре сварени, под форма на пюре, могат да бъдат въведени в менюто на детето, ако храните, богати на желязо са недостатъчни.

 

Примерна схема за хранене от 6-я до 8-я месец.

Кърмене:

 1. Кърма – средно 3 до 5 кърмения на ден.
 2. Ако бебето не се кърми – мляко за кърмачета!
 3. 98 ккал/кг ТМ мляко за кърмачета на ден.

Захранващи храни:

1. Зърнени храни: Обогатени с желязо зърнени каши /оризова, ечемичена, овесена/, в количество 4 до 6 с.л. на ден.

2. Зеленчуци, картофи, плодове: Моркови и др. зеленчуци, плодове и картофи – под форма на пюре, в количество 3 – 4 с.л. на ден.

3. Храни, богати на белтък: Крехко постно червено месо, пиле, пуйка, яйчен жълтък, бобови храни – добре сварени, като пюре, в количество 1 до 2 с.л. на ден.

4. 100% плодов или зеленчуков сок:Прясно изцеден, в количество 60-120 мл на ден в чашка/ не шише/.

5. Сух хляб, парченце крекер, суха зърнена закуска, в количество 4 до 6 супени лъжици на ден.

 

Примерна схема за хранене от 8-я до 12-я месец.

Кърмене:

 1. Кърма – средно 3 до 4 кърмения на ден.
 2. Ако бебето не се кърми – мляко за кърмачета.
 3. 98 ккал/кг ТМ мляко за кърмачета на ден.

Захранващи храни:

1. Зърнени храни: Обогатени с желязо зърнени каши – количество 4 до 6 с.л. на ден.

2. Сух хляб, парченце крекер, суха зърнена закуска – 4-6 с.л./дн.

3. Зеленчуци, картофи, плодове – като пюре, намачкани, накълцани, в количество 3-4 с.л./дневно.

4. Храни, богати на белтък – 1 до 3 с.л. на ден.

5. 100% плодов или зеленчуков сок 60 -90 мл в чашка.

 

Количеството на захранващите храни зависи от възрастта на детето. Според препоръките на СЗО:

 1. На 6 – 8 месеца: хранене 2-3 пъти на ден ½ от 250 мл чаша /допълнително 1-2 закуски/.
 2. На 9 – 11 месеца: хранене 3-4 пъти на ден ½ от 250 мл чаша /допълнително 1-2 закуски/.
 3. На 12 – 24 месеца: хранене 3-4 пъти на ден ¾ от 250 мл чаша или пълна чаша /допълнително 1-2 закуски/.

Понастоящем действащата в Република България примерна схема за хранене на децата в кърмаческа възраст от 0 до 12-я месец е представена в Служебен бюлетин: Методично указание № 7 от 07.07.2000г.

 

Д-р Таня Праматарова - неонатолог
ННО - МБАЛ „ Д-р Ив. Селимински"
гр. Сливен

Снимка: интернет

K2_PUBLISHED_IN Статии

Правилното, пълноценно хранене на детето още от първите дни след раждането е важен фактор за неговия растеж, за физическото и интелектуалното му развитие, за здравето му не само в ранно детство, но и в по-късна възраст.

 

Майчината кърма е най- добрата храна за бебето, защото:

1.Съдържа идеалния баланс от хранителни вещества за бебето

2.Лесно се усвоява от недоразвитата храносмилателна система на бебето.

3.Съдържа антитела от майката, които защитават бебето от инфекции.

4.Съдържа растежни фактори и хормони, които подпомагат развитието на детето.

5.Има изключителна чистота и не създава риск от инфекции.

6.Намалява вероятността от стомашни разстройства и запек.

7.Намалява риска от алергии.

8.Намалява риска от затлъстяване в по- късна възраст.

9. Кърмените деца имат по-здрави зъби.

 

Предимства на кърменето за майката:

1.Кърменето подпомага за по-бързо възстановяване на нормалните размери на матката и намалява кървенето, забавя възстановяването на менструацията.

2. Забавя овулацията и намалява риска от ранна следваща бременност.

3. По-бързо възстановяване на теглото на майката от преди раждането, тъй като за образуването на кърма се изразходва енергия.

4. Намалява риска от рак на гърдата, матката и яйчниците.

5. Кърменето е много по-лесно от храненето с шише, няма нужда да се приготвя мляко, да се стерилизират шишета и бебето да чака.

Как да се сложи бебето на гърдата?

Препоръчително е бебето да се сложи на гърдата на майката още през първия час след раждането. Ранното начало на кърменето е свързано с успешно иницииране и поддържане на лактацията. За успешното кърмене са необходими известни умения. Ако това е първото Ви бебе, помощта на акушерката или мед. сестра да сложи бебето правилно на гърдата ви е много важно. Ако въпреки усилията, детето не започне да сучи добре – майката да изцеди кърмата си и да храни бебето си с нея.

Кърменето при поискване е ключът към създаване и поддържане на оптимална Речник лактация. В началото малките бебета сучат по-дълго и по-често/8-12 пъти на 24часа/. С възрастта продължителността и честотата на кърменията намаляват.

Изключителното кърмене – прием единствено и само на майчино мляко в първите най- малко 4 месеца, препоръчително за първите 6 месеца от живота, без прием на никакви други храни или напитки, като при необходимост се приемат сиропи от витамини, минерали или лекарства на капки.

Нощното кърмене – важно при малките бебета. През нощта те могат да получават толкова кърма, колкото и през деня. Нощното кърмене стимулира отделянето на повече пролактин в организма на майката, който е отговорен за секрецията на кърмата.

Достатъчно ли суче бебето?

Много майки се тревожат дали имат достатъчно кърма и дали бебето приема нужното му количество. Тази загриженост е честа причина за дохранване с млека за кърмачета и рано да спрат да кърмят. При спазване на препоръките за поддържане на успешна лактация почти всички майки произвеждат кърма, колкото е необходимо в зависимост от възрастта му. Много рядко са случаите, когато някой жени нямат достатъчно кърма и това е свързано най-често с определени медицински проблеми – например операция за намаляване на бюста, нарушена функция на щитовидната Речник жлеза/хипотиреоидизъм/ при майката и други.

Бебето приема достатъчно кърма, ако:

1. Суче силно, бавно и постоянно, чува се преглъщане.

2. Изглежда спокойно и доволно след кърмене.

3. Мокрите и изцапани с изпражнения пелени отговарят на съответната възраст.

4. Расте и наддава на тегло. Някои бебета наддават непрекъснато на тегло, но други напълно здрави деца наддават малко или не повишават теглото си за 1 седмица, след което започват да сучат по-често и по-дълго. Те компенсират с наддаването на теглото през следващите 1-2 седмици.

Бебето не приема достатъчно кърма, ако:

1. Не расте на дължина и не наддава на тегло.

2. Често е неспокойно след кърмене или е сънливо и спи дълго.

3. Постоянни зеленикави изпражнения също могат да бъдат показател за недостатъчно хранене.

Бебето винаги показва кога се е нахранило достатъчно. То е приело достатъчно кърма, ако отпусне гърдата или заспи на нея. Ако бебето се кърми толкова често и продължително време, колкото то желае, майката ще установи, че то показва всички признаци, че се е почуствало нахранено.

Млякото, което се събира в едната гърда, обикновено е достатъчно, за да се нахрани бебето при едно кърмене. Ето защо не е необходимо при всяко кърмене да му се предлагат и двете гърди. Необходимо е да се уверите, че бебето е изсукало всичката кърма от едната гърда, преди да се поднесе другата. Всяко следващо кърмене започва от гърдата, която е предложена втора при предишното хранене.

Намаляване и спиране на кърмата:

При прекратяване на кърменето постепенно спира образуването на мляко поради липса на стимули за секреция на окситоцин и пролактин/хормони на лактацията/. Ако майката не кърми, овулацията и менструацията се появяват около 6 седмици след раждането.

Необходимо ли е да се приема допълнително вода?
Кърмата е едновременно течност и храна. Количеството вода, необходимо за посрещане на загубите от организма и за осигуряване на растежа, се съдържа в майчината кърма/87% от обема на кърмата е вода/. Здравите бебета до 6 месеца нямат нужда допълнително от вода, даже и при горещо време. След включване на захранващи храни бебетата вече имат нужда от вода като течност.

Кога майката не трябва да кърми?

Кърменето не се препоръчва при малък брой тежки заболявания на майката – активна туберкулоза, тежки хронични заболявания на сърд.- съдовата система

Някой вируси могат да бъдат предадени чрез майчиното мляко, като вирусът причиняващ СПИН. Жени, които за серопозитивни/ носители на вируса/ не трябва да кърмят.

Обичайните вирусни или бактериални заболявания не са причина за спиране на кърменето. Ако майката има грип, кърмата й ще съдържа антитела, които ще защитят бебето от заразяване с болестта.

Бебета родени с Галактоземия/ вродено метаболитно заболяване/, не могат да приемат кърма, защото не могат да разграждат и усвоят млечната захар- лактозата. Тези бебета трябва да се хранят със специални млека, несъдържащи лактоза.

Заместващо хранене:

При невъзможно кърмене или осигуряване на кърма по различни причини, специално произвежданите млека /млечна формула/ за кърмачета са единствената препоръчителна алтернатива на кърмата за бебето до 1 годишна възраст.

Кравето мляко не е подходящо да замести кърмата, тъй като е с много различен баланс на хранителни вещества. То съдържа много повече белтък, натрий и калий, както и недостатъчно желязо, витамин Е и незаменими мастни киселини, необходими за развитието на мозъка. Белтъкът и мазнините в кравето мляко много трудно се смилат и усвояват от храносмилателната система на кърмачето.

Козето мляко също не е подходящо да замести кърмата.

Заместването на кърмата с краве и друг вид животинско мляко до 1 годишна възраст води до хранителни дефицити, желязодефицитна Речник анемия, нарушения в растежа и развитието на детето, алергии и риск от автоимунни заболявания.

Необходимо ли е допълнително даване на витамини и минерали?

Майчината кърма съдържа всички витамини и минерали, необходими за бебето през първите 4-6 месеца. Основният източник за витамин Д за майката и за бебето обаче е образуваният витамин в кожата под влияние на ултравиолетови лъчи. Ако майката не излиза редовно и достатъчно време на открито, синтезираният витамин в кожата и съответно в кърмата й, ще бъде недостатъчен. Ако бебето не се извежда на разходка навън ежедневно и ако е завито така, че да няма достъп до светлина, образуваният вит. Д в кожата му също ще е малко. При тези условия съществува риск за развитие на Речник рахит, особено при деца, родени през зимата.

За профилактика на рахита в България още от края на първия месец от раждането на всички здрави и доносени кърмачета се дава ежедневно по 10мкг/400МЕ/ витамин Д на капки. При недоносените деца и други специални условия лекарят предписва специфични дози.

Успех в кърменето! Поздрав и весел празник -1 юни на всички български бебета и деца!

 

 

Д-р Таня Праматарова - неонатолог
ННО - МБАЛ „ Д-р Ив. Селимински"
гр. Сливен
Снимка: интернет
K2_PUBLISHED_IN Статии


Банер

Семеен Център "Малки чудеса"

комплексна подкрепа с грижа за
ранното детско развитие

Семеен Център Малки Чудеса

гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4 и 5 | тел. 0887 545 446